5 manieren om de kunst van geluk te beoefenen

art-of-happiness-gelukkig-worden-tips

Geluk is een kunst. Een kunst die je kan beoefenen. Al vele onderzoekers hebben zich hiermee bezig gehouden. Eén van de onderzoekers is Martin Seligman. Hij ontdekte dat er verschillende manieren zijn om de kunst van het geluk onder de knie te krijgen. Deze manieren vatte hij samen in de afkorting PERMA: Positive emotions, Engagement, Relations, Meaning en Accomplishment.

Positieve emoties volgen als je jouw aandacht richt op het positieve. Mensen die de kunst van geluk beoefenen, gaan aan het eind van de dag na wat hen blij heeft gemaakt. Noem drie dingen die deze dag goed zijn gegaan. Doe dit een half jaar lang en ervaar wat het je brengt.

Engagement refereert naar flow. Richt je op die activiteiten die je in de flow brengen. Flow als een staat van zijn waar je het gevoel van tijd even kwijt bent, je hoofd leeg maakt en een gevoel van vreugde ervaart. Vaak zijn dat activiteiten waar je goed in bent, waar je jouw competenties in kwijt kan. Het hoeft niet eens werkgerelateerd te zijn. Soms kan een sport of een hobby je ook in de flow brengen. Het gaat er echter dat je überhaupt flow in je leven brengt. Als je geen flow hebt, begin dat klein. Met kleine handelingen kan je ook de stroom van flow aanzetten.

De R staat voor Relations: vervullende en voedende relaties. De stroom van overvloed en geluk begint met het aanzetten van het geven en ontvangen, in relaties. Begin met het wensen van geluk aan anderen. Een serveerster kreeg ooit de tip om niet alleen de gasten te serveren, maar hen ook (in stilte) geluk te wensen. Daarmee veranderde ze iets aan de manier waarop ze serveerde. Ze bracht niet louter eten en drinken, ze bracht ook een energie van gelukwensen. Het resultaat was dat ze meer geluk ontving, al was het maar dat de hoogte van haar fooien toenam!

Geluk blijkt ook vermeerderen door het idee bij te dragen aan iets dat groter is dan jou, door het helpen en ondersteunen van anderen en daardoor het gevoel te hebben bij te dragen. Het gevoel van zingeving als grondslag voor een vervullend en gelukkig leven.

Tot slot, herinner je je regelmatig aan successen. Je lichaam reageert sterk op een herinnering van succes als je de situatie van een succes tot in detail naar boven haalt. Hoe bereikte je jouw succes? Wat voelde je? Wat zei je toen? Welke rol heb je gespeeld in deze situatie? (Her)beleef deze ervaring, en het geeft je lichaam een boost.

[bron featured image]

Veronique Kilian is geluks- en transformatiecoach. Zij is directeur van K-T Dynamics. Kwaliteit van Leven in een dynamische Tijd. Meer geluk en overvloed in je leven? Zij begeleid je in het waarmaken van je dromen. Aanmelden kan hier!